Diane
 « TOI. » – 10 po x 10 po – Acrylique sur toile